Skräddarsydd onboarding.

Whippy hjälper er att säkra en bra och unik onboardingupplevelse för nya medarbetare och rekryterande chefer - helt baserat på organisationens mål och förutsättningar.

1

Medarbetarens upplevelse

Whippy erbjuder

• Kontinuerlig kommunikation från kontraktskrivning och hela första året som skapar trygghet

• Förutsättning att komma förberedd första arbetsdagen, känna sig välkommen och säkra förväntansbild

• Schemalagda och agendastyrda möten

• Säkra att medarbetaren får viktiga dokument och material distribuerat till sig

• Löpande uppgifter, frågor, skattningar och reflektionsuppgifter för att stärka samarbete och dialog med chef och kollegor

• Påminnelser och återkopplingar för att inte glömma uppgifter

• Virtuell coach för att lyfta lärande och utveckling

2

Chefens trygghet och bollplank

Whippy erbjuder

• Agendor och checklistor för att inget ska glömmas bort inför medarbetarens första dag

• Schemalagda och agendastyrda möten för att stärka kvaliteten i dialogen

• Löpande uppgifter och frågor för att säkra förväntansbild och lärande

• Möjlighet till personlighets- och drivkraftsskattningar

• Påminnelser för att inte glömma uppgifter

• Löpande kommunikation

Whippys process

PREBOARDING

Den nyanställda får ett varmt välkomnande och viktig information inför start. Samtidigt får anställande chef förberedande information inför den nya medarbetarens första tid för att säkra en god upplevelse.

ONBOARDING

Att ha en strukturerad introduktion med genomtänkt och anpassat innehåll ökar lärandet och skapar stabilitet. Det är under onboardingen som ert företag gör avtryck hos den nya medarbetaren.

POSTBOARDING

Arbetet med en ny medarbetare stannar inte upp efter onboardingen. Postboarding innebär att möjliggöra utveckling för att den nya medarbetaren ska fortsätta växa i företaget. Här tar vår virtuella coach "Whippy Wilma" över.

Vilken upplevelse kan du som kund förvänta dig av ett samarbete med Whippy?

Upplevelsen ur två perspektiv:

CHEFSUPPLEVELSEN

• “Smidigt, proffsigt och tryggt.”

• “Jag kan luta mig tillbaka och bara följa processen.”

• “En sak mindre att tänka på…”

MEDARBETARUPPLEVELSEN

• “Professionellt och genomtänkt.”

• “Jag bidrar, påverkar och känner mig viktig.”

• “Min erfarenhet och kompetens tas tillvara.”