Whippy-case: Redovisningsbyrån

Läs intervjun med Lilian Holm från Account on Us om fördelarna med att investera i en ny onboardingplattform.


Idag har hälften av byråns medarbetare onboardats via Whippy. Lilian har dessutom investerat i tilläggstjänster med personlighets- och drivkraftstester för alla anställda så att gruppen ska förstå mer om varandra och teamets förutsättningar för att lyckas.

Livestream: digital onboarding i

förändringens tider

Vad ska den anställande chefen göra för säkra motivation när en ny kollega introduceras remote? Och vad finns det för utmaningar och möjligheter för att säkerställa att förväntansbilden efterlevs när allt ställs på ända?


Detta var några av frågorna som berördes när Whippy nyligen föreläste för chefsnätverket Close medlemmar. Via länken nedan kan du ta del av den inspelade presentationen.

Webinar via Nox Consulting:

Digital onboarding

Whippys grundare Paulin Larsen Berglöf höll nyligen ett webinar på ett av Nox Consultings frukostseminarium om hur företag bör förhålla sig till onboarding i tider av kris och oro. Hur bör man exempelvis förhålla sig till ledarskap, förväntansbild och utvecklingsplaner när onboardingen sker under helt nya förutsättningar?


Här kan du ta del av den inspelade presentationen.

Whippy i tidningen Brainz

Whippys VD Paulin Larsen Berglöf pratar om varför chefens roll är kritisk i onboardingprocessen.