Customized onboarding?

OLIKA FÖRETAG MED OLIKA BEHOV KRäVER CUSTOMIZED ONBOARDINGCustomized onboarding innebär att processen är skräddarsydd efter företagen, cheferna och de nya medarbetarna. Varje onboardingprocess anpassas efter unika förutsättningar och behov, t ex efter företagets bransch, storlek, kultur och värderingar eller efter den nya medarbetarens roll, erfarenheter och personlighet. Andra förutsättningar som spelar roll är företagets befintliga system och tidsaspekt.

The core.

1

PREBOARDING

Den nyanställda får ett varmt välkomnande och viktig information inför start. Samtidigt får företaget förberedande information inför den nya medarbetarens första tid.

First impressions last.

2

ONBOARDING

Att ha en strukturerad introduktion med genomtänkt och anpassat innehåll ökar lärandet och skapar stabilitet. Det är under onboardingen som ert företag gör avtryck hos den nya medarbetaren.

3

POSTBOARDING

Arbetet med en ny medarbetare stannar inte upp efter onboardingen. Postboarding innebär att möjliggöra utveckling för att den nya medarbetaren ska fortsätta växa i företaget.